Pradžia | Forumas

Asociacijos

Šiuo metu dvi didžiausios veikiančios fridaivingo organizacijos yra:

aidalogo_250
cmaslogo_250

AIDA

AIDA yra tarptautinė asociacija, įkurta 1992 metais. Asociacijos veikla - tarptautinių fridaivingo varžybų organizavimas bei rekordų fiksavimas. Iki šiolei AIDA oficialiai užfiksavo 188 rekordus.

CMAS

CMAS yra daug didesnė, tačiau apimanti platesnę vandens sporto sritį organizacija (federacija). Tai ir povandeninis plaukimas, povandeninis "ledo ritulys", bei daug kitų su povandenine veikla susijusių sporto šakų.

Iki šiolei yra išlikusi trintis tarp šių dviejų organizacijų. Nei viena iš jų nepripažysta kitos organizacijos fiksuojamų rekordų, tad CMAS teisėjų fiksuotas statinės apnėjos pasaulio rekordas nėra pripažystamas AIDA-international. Pavyzdžiui CMAS draudžia savo federacijos sportininkams apskritai dalyvauti AIDA rengiamose varžybose. Priešingu atveju sportininkų laukia baudos, ar net pašalinimas iš federacijos.